Šri Činmoj

Šri Činmoj je rođen 1931. u istočnom delu Indijskog Bengala, u današnjem Bangladešu. U periodu od 1944. do 1964. živeo je u duhovnoj zajednici u Indiji, u kojoj je svakodnevno provodio mnogo sati u meditaciji i gde je postigao uzvišena stanja svesti koja se u različitim tradicijama opisuju kao potpuno prosvetljenje ili spoznaja Boga.

Kao odgovor na zapovest iznutra, Šri Činmoj se preselio u Njujork da podeli svoja unutrašnja dostignuća sa tragaocima na Zapadu. Živeo je u svom sopstvenom domu u Njujorku sve dok nije napustio telo 2007. Na poziv U-Tanta, Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija, Šri Činmoj je od 1970. godine dva puta nedeljno održavao meditacije za mir za zaposlene, delegate i članove UN-a u sedištu Ujedinjenih Nacija u Njujorku. Ove meditacije, kao i drugi programi u okviru projekta Šri Činmoj: Meditacije za Mir u Ujedinjenim Nacijama nastavili su da se održavaju sve do današnjih dana.

Na ovim stranicama možete pronaći Šri Činmojevu filozofiju u sažetoj formi i prikaz njegovih raznovrsnih aktivnosti i načina na koji je inspirisao druge u svom stremljenju ka boljem svetu.