Centri u Srbiji

Život usredišten u jedinstvu
Uzor je lepote.

         Šri Činmoj

 

 

 

 

 

Duhovnost je nauka koja nas uči kako da postignemo mir u umu i vrhunsko zadovoljstvo. Trenutno, mi žudimo za mnogo, mnogo stvari, ali ništa što dobijamo nas ne zadovoljava.

Duhovnost nam govori da je zadovoljstvo moguće pronaći jedino ako vodimo božanski život ispunjen dobrotom – život jednostavnosti, čistote i poniznosti.

Kada vodimo božanski život, mi pokušavamo da preobrazimo i prosvetlimo svoje loše osobine i da uvećamo svoje dobre osobine. Postupajući tako, u izvesnoj meri smo zadovoljni time što imamo i što jesmo. Ali, u isto vreme, sve vreme pokušavamo da prevaziđemo to što imamo i to što jesmo, da bismo postali u većoj meri prijemčivi za uzvišenije stvarnosti.

Time što sledimo stazu duhovnosti, na kraju dostižemo božansku ljubav koja prosvetljuje čitavo naše biće i nudi nam savršenstvo u životu. Kroz božansku ljubav i kroz božansko savršenstvo, postižemo jedinstvo sa Bogom, što je ništa manje nego vrhunsko zadovoljstvo.

Samo božanske stvari – mir, svetlost, blaženstvo, radost, sreću i zadovoljstvo u najčistijem smislu reči – će duhovnost da nam pruži.

Odlomci iz Šri Činmojevog predavanja: "Šta je duhovnost?"