Mi izučavamo meditaciju i unutrašnji život pod duhovnim vođstvom Indijskog duhovnog učitelja, Šri Činmoja.

Šri Činmoj Centar je mesto na kome se sastajemo da meditiramo i obavljamo našu duhovnu praksu. U Centru imamo priliku da se razvijamo u okruženju koje nam omogućava ostvarenje dubljeg i bogatijeg unutrašnjeg života.

Osim toga, u prilici smo da obavljamo služenje tako što nudimo besplatne kurseve meditacije u jogističkoj tradiciji. Isto tako, organizujemo i koncerte meditativne muzike, sportske događaje u duhu samoprevazilaženja, programe posvećene miru i još mnogo toga.

 

Naš cilj je da idemo iz svetlosti u još veću svetlost, prema najvećoj svetlosti, sa visine na još veću visini, prema najvećoj visini. A čak i na najvećoj visini, našem napretku nema kraja jer je Bog Lično u svakome od nas, a Bog u svakom trenutku prevazilazi Svoju sopstvenu Stvarnost.

                           Šri Činmoj

U gradovima u kojima imamo aktivne centre, redovno održavamo besplatne kurseve meditacije za sve one koji imaju potrebu da nauče da meditiraju ili da unaprede ličnu praksu meditacije.

Šri Činmojevi učenici su počeli da otvaraju Centre širom sveta tokom druge polovine XX veka, inspirisani Šri Činmojevim učenjem i njegovim ličnim primerom. Ovi Centri za meditaciju danas postoje u više od 350 gradova na svim kontinentima, u više od 50 zemalja.

Prvi centri na teritoriji nekadašnje Jugoslavije su otvoreni 1989. godine i od tada su neprestano aktivni. 

Centri otelovljuju Šri Činmojevo učenje na delu na najrazličitije načine, u skladu sa posebnim kvalitetima svakog Centra, svakog podneblja, svake kulture, pa i svake generacije.

Kursevi meditacije, koncerti duhovne muzike, sportski događaji i mirovne i humanitarne manifestacije samo su neke od aktivnosti koje Šri Činmoj Centri redovno organizuju. Sva predavanja, kursevi i koncerti koje organizujemo su po pravilu besplatni, u duhu drevne jogičke tradicije u kojoj se sva duhovna učenja prenose sa Učitelja na učenika bezuslovno. 


VIŠE O ŠRI ČINMOJU


Linkovi na naše sajtove:

rs.srichinmoy.org

meditacija.org

meditacijabeograd.org

novisadmeditation.org

meditacijasubotica.org

meditacijabanjaluka.org

rs.srichinmoyraces.org

peacerun.org