ŠRI ČINMOJ CENTAR U SRBIJI


Inspirisani Šri Činmojevim učenjem i njegovim ličnim primerom, njegovi učenici su osnovali Šri Činmoj Centar koji postoji u više od 60 zemalja sveta. U Srbiji Šri Činmoj Centar postoji već skoro 30 godina. 

Šri Činmoj Centar otelovljuje Šri Činmojevo učenje u praksi. Kursevi meditacije, koncerti duhovne muzike, sportske aktivnosti i izložbe slika samo su neke od aktivnosti koje Šri Činmoj Centar redovno organizuje.

Na ovim internet stranama naći ćete informacije o Šri Činmoju i o aktivnostima Šri Činmoj centara u Srbiji. Za izbor tema poslužite se navigatorom na dnu strane.


 "Naš cilj je da idemo od svetlog, preko svetlijeg ka najsvetlijem, od visokog, preko višeg ka najvišem.  A čak se ni u najvišem naš napredak ne završava,  jer je Bog u svakome od nas i Bog u svakom trenutku prevazilazi svoju sopstvenu Stvarnost."

                                                                                                                                  Šri Činmoj