SRBIJA

ŠRI ČINMOJ CENTAR U SRBIJI


Naš cilj je da idemo od svetlog ka svetlijem, do najsvetlijeg, od visokog ka višem, do najvišeg. A čak i u najvišem, našem napretku nema kraja jer je Bog Lično u svakome od nas, a Bog u svakom trenutku prevazilazi Svoju sopstvenu Stvarnost.

                           Šri Činmoj

Dobrodošli na internet stranice Šri Činmoj Centra u Srbiji, u kome se Šri Činmojevi učenici sastaju da meditiraju i obavljaju duhovne aktivnosti zajedno. Nudimo besplatne kurseve meditacije u nekoliko gradova naše zemlje, među kojima su Beograd, Niš, Novi Sad, Subotica i Zrenjanin.

Inspirisani Šri Činmojevim učenjem i njegovim ličnim primerom, Šri Činmojevi učenici su osnovali Šri Činmoj Centar koji postoji u više od 60 zemalja širom sveta. Ove godine Šri Činmoj Centar u Srbiji i regionu proslavlja tri decenije postojanja. 

Naš centar otelovljuje Šri Činmojevo učenje u praksi. Kursevi meditacije, koncerti duhovne muzike, sportske aktivnosti i izložbe slika samo su neke od aktivnosti koje Šri Činmoj Centar redovno organizuje.