Nigamananda

 

Indija i svetkovina njenih čuda

Dođite i uživajte!

Deo 7

Tradicionalne indijske priče o Nigamanandi

 

Indija i svetkovina njenih čuda, deo 7.

Tradicionalne indijske priče o Nigamanandi, naslovna strana.

 

U nastavku jedna izabrana priča iz knjige...

 

 

MOJ GURU JE NAJVIŠI

 

            Jednom je Nigamananda otišao da prisustvuje Kumbameli, najčuvenijem indijskom festivalu, koji posećuje bukvalno bezbroj ljudi. On je bio oduševljen što tu vidi i svog Gurua, Svami Satćitanandu. Svakim festivalom predsedava neki drugi Učitelj, i ovim festivalom je predsedavao veliki Učitelj Šankaračarja, Satćitanandin Guru. Svi su bili ispunjeni dubokom odanošću prema Šankaračarji, koji je sedeo pored Satćitanande.

            Kad je Nigamananda došao, prvo se poklonio svom Učitelju, a zatim se poklonio Šankaračarji. Svi su bili zapanjeni. Kako je mogao da se prvo pokloni Satćitanandi, kad je Šankaračarja sedeo tik uz njega? Neki ljudi rekoše Nigamanandi: "Ti si prava budala! Zar ne umeš da praviš razliku?"

            Nigamananda odgovori: "Umem ja da pravim razliku. Ja vam kažem da niko ne može da bude uzvišeniji od onoga ko je vaš Guru. Za mene je moj Guru najviši i to će zauvek i ostati. Prema tome, postupio sam ispravno poklonivši se prvo njemu."

            Čuvši to, Šankaračarja se široko osmehnuo Nigamanandi i rekao mu: "U pravu si, sine moj, u pravu si." Potom je postavio Nigamanandi nekoliko duhovnih pitanja na koja je Nigamananda savršeno odgovorio. Onda je Šankaračarja rekao Satćitanandi: "Šta čekaš? Zašto od ovog svog učenika ne tražiš da ima sopstvene učenike i da pomogne da se prosvetli čovečanstvo? Jasno vidim da je za to spreman." Tada je pred Šankaračarjom i pred svim tragaocima koji su bili u blizini, Satćitananda objavio: "Moj duhovni sin Nigamananda je ostvario Boga. Od sada će prihvatati učenike, prosvetljujući im umove i ispunjavajući im srca."

 

KOMENTAR:

 

            Na početku putovanja Učitelj je kormilar, brod i reka. Na kraju putovanja, Učitelj postaje sam Cilj. Tragalac-početnik vidi Učitelja kao brod. Kad pređe izvan prepreke uma, vidi Učitelja kao kapetana broda. Kad uspostavi svoje stalno jedinstvo sa Učiteljem, on vidi Učitelja kao reku. A kad postane najsavršeniji Učiteljev instrument, vidi Učitelja kao sam Cilj. Kad kucne učenikov čas, učenik takođe treba da igra ulogu Učitelja, jer je potrebno dalje napredovanje u svetu samodavanja i Bogopostajanja.

 

 

   

Indija i svetkovina njenih čuda, deo 7.

Tradicionalne indijske priče o Nigamanandi, zadnja korica.

 

Prevod: Nada Matasić